REKISTERI - JA TIETOSUOJASELOSTE

Yhteystiedot

Personal Trainer Kati Haapala, Y - tunnus: 2783961-5

Kati Haapala

Puh: +35845 125 48 58

Sähköposti: katitreenaa@gmail.com

Kotisivut: www.personal-trainer-kati-haapala.com


Yrityksen toiminta

Personal Trainer Kati Haapalan toiminta perustuu asiakkaiden henkilökohtaiseen valmentamiseen liikunnan ja hyvinvoinnin parissa, sekä ryhmäliikunnan ohjaamiseen. Lisäksi toimintaan kuuluu palveluiden tarjoaminen etävalmennuksena sähköpostin, puhelimen/videopuhelun välityksellä.

Toiminnan tavoitteena on tarjota hyödyllistä tietoa liikunnasta, palautumisesta, henkisestä hyvinvoinnista ja ravinnosta. Personal Trainer Kati Haapala järjestää myös hyvinvointiin ja liikuntaan liittyviä tapahtumia ja tempauksia, joita markkinoidaan sosiaalisessa mediassa ja kuukausikirjeessä sähköpostitse. Tavoitteena on myös mahdollistaa kaikille eri elämäntilanteissa oleville henkilökohtaiseen valmennukseen tai etävalmennukseen osallistuminen eri hintaluokan tuotteiden avulla.


Asiakastietojen kerääminen

Personal Trainer Kati Haapala kerää asiakastietoja sosiaalisen median, tapahtumien ja sähköpostin kautta. Tietoja käytetään ainoastaan asianomaiselle suunnatussa markkinoinnissa tai valmennusmateriaalin välittämisessä. Tietoja ei missään vaiheessa välitetä kolmansille osapuolille. Asiakkaan tietoja (kuten etunimi) voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja mainonnassa, jos asiasta on sovittu erikseen. Asiakasrekisterissä olevat henkilöt ovat jossain vaiheessa joko ostaneet tuotteen/valmennuksen, olleet asiakkaana henkilökohtaisessa valmennuksessa/ryhmäliikunnassa tai ladanneet hyödyllistä koulutusmateriaalia. Asiakasrekisterissä olevat henkilöt voivat milloin tahansa pyytää esittämään heistä tallennetut tiedot (pyyntö sähköpostitse, kts. yhteistiedoista) tai poistua rekisteristä kokonaan, jonka jälkeen markkinointi ja mainontaviestejä ei enää lähetetä.


Mitä tietoja kerätään

Etävalmennuksista ja kuukausikirjeen tilanneista kerätään etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite. Ryhmäliikuntaan osallistuneista kerätään etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sekä sähköpostiosoite. Henkilökohtaiseen valmennukseen osallistuneista kerätään taustatiedot yhteystietoineen liikunnan, elämäntilanteen, mahdollisten sairauksien ja tavoitteiden kartuttamiseksi. Riittävä tiedonsaanti on erittäin tärkeää asiakkaan turvallisuuden, sekä valmennuksen onnistumisen kannalta. Valmennuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus skannataan asiakkaalle ja kopio tallennetaan asiakkaan omaan sähköiseen kansioon. Lisäksi valmennus suunnitellaan yhdessä. Tiedot jokaisesta tapaamisesta ja sen kulusta tallennetaan. Kaikki Kati Haapalan Personal Training - suhteeseen liittyvät asiakastiedot ovat täysin luottamuksellisia.


Tietojen säilyttäminen

Ryhmäliikuntaan osallistuneiden tiedot tallennetaan yhteiseen sähköiseen listaan. Henkilökohtaisen valmennuksen asiakastiedot säilytetään asiakkaiden omissa sähköisissä kansioissa. Sopimukset ja muut tiedot skannataan, tallennetaan asiakkaan kansioon ja paperit hävitetään asianmukaisesti. Kaikki asiakastiedot ovat sähköisissä kansioissa salasanan takana, sekä ulkoisella muistiasemalla. Ulkoinen muistiasema säilytetään lukollisessa kaapissa. Henkilökohtaisessa valmennuksessa olleiden asiakkaiden- tai ryhmäliikuntaan osallistuneiden asiakkaiden tiedot säilytetään yhden vuoden ajan valmennuksen päättymisestä.


Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä sähköpostitse (kts. yhteystiedot).