Oli tavoitteenasi esimerkiksi stressinhallinta,  liikkuvuuden lisääminen, kestävyyden parantaminen, elämänmuutos tai liikunta osaksi arkea, autan mielelläni.

Kehoa kuunnellen, kehitys päämääränä.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

Asiakas saa kattavan informaation ja ohjeistuksen

Ensimmäisellä tapaamisella määritetään tavoitteet, joiden ympärille valmennus rakennetaan.

Taustatietojen perusteella luon henkilökohtaisen lähestymistavan, jossa kaikki valmennuksen osatekijät tuodaan yksitellen käytäntöön siten, että se sopii asiakkaan muuhun elämään.

Ensimmäisellä tapaamisella määritetään valmennuksen kulku. Kuten tapaamisaikojen sopiminen ja tapaamisten agenda. Näin valmennuksen eteneminen on asiakkaalle mahdollisimman  selkeä ja arkeen helposti toteutettavissa oleva.

MITEN VALITA OIKEA PALVELU?

Palvelu määräytyy tavoitteiden mukaan.

Ennen valmennuksen aloittamista on tärkeää käydä läpi taustatietoja. Mitä enemmän tiedän, sitä paremmin voin räätälöidä palvelukokonaisuuden, joka vastaa täysin asiakkaan tarpeita. Siksi luottamuksen syntyminen on tärkein asia valmennussuhteessa.

Personal Trainereita on onneksi jokaiselle omansa. Kannattaa käyttää hieman aikaa valitessaan itselleen sopiva valmentaja. Avoimuus valmentajan ja valmennettavan välillä mahdollistaa onnistumisen ja pysyvän muutoksen.

Koen olevani Personal Trainerina kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähettiläs. Esimerkiksi elämänmuutoksessa ensimmäisenä tulee pohtia nykytilanteen kokonaiskuvaa, mahdollisesti oppia pois pitkään jatkuneista negatiivisista käyttäytymis - ja ajattelumalleista ennen varsinaisen muutoksen aloittamista. Vertaan usein kehityskaarta talon rakentamiseen. Taloakaan ei rakenneta suon päälle. Ensin rakennetaan vahvat perustukset ja vasta tämän jälkeen voi rakentaa itse talon. Tämä tarkoittaa sitä, että pysyvässä elämänmuutosprojektissa tulee ottaa huomioon ihminen kokonaisuutena. Kuten olettaa saattaa, tämä vie aikaa.

Jos taas tavoitteena on oppia uimaan sujuvaa rintauintia, on lähestymistapa valmennukseen täysin toinen. Tekniikkaopetukseen menee huomattavasti vähemmän aikaa ja siksi myös valmennus on paljon lyhyempi kestoltaan kuin elämänmuutos.

Kun haluat keskustella omista tavoitteistasi, autan mielelläni.  Suosittelen aina realistisen valmennuskokonaisuuden juuri sinun tavoiteiden saavuttamiseksi.