ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOITTEET

Harjoittelulla aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia harjoittelun säännöllisyydestä ja jatkuvuudesta. Tästä johtuen asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan Personal Trainerin ennalta laatimaa harjoitusohjelmaa.

Asiakas sitoutuu noudattamaa ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Yksittäisen tapaamisen kesto on 50 min. Mikäli asiakas peruu yhteisen tapaamisen alle 24h ennen sovittua aikaa, katsotaan kyseinen tapaamisaika käytetyksi.

Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut omaan harjoitteluun liittyvät kulut kuten esim. kuntosalimaksut ja kenttävuorot.

Huolimatta siitä, että harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa on huomioitu tarkasti asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet, rajoitteet ja terveydelliset tekijät, liikunnan harrastaminen sisältää aina tiettyjä riskejä. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan vapauttaen samalla Kati Haapalan vastuusta harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin.

Asiakas sitoutuu kertomaan Personal Trainerille harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvasta mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista muutoksista.

Kaikki Kati Haapalan Personal Training -suhteeseen liittyvät asiakastiedot ovat täysin luottamuksellisia.